Cele szkoły

„Szkoła to nauka, przyjaźń, przygoda”


Celem szkoły jest indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażenie  w wiedzę i umiejętności umożliwiającą dalszą naukę i pracę.


Wychowujemy młodzież w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji oraz, poszanowania praw i godności człowieka.

Rozwijamy postawy uczestniczenia w życiu społecznym, oparte na zasadach patriotyzmu, demokracji, wolności, i sprawiedliwości społecznej.

Przygotowujemy młodzież do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym naszego kraju, uwrażliwiając na dobro i piękno.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.