Najpiękniejsza kartka świąteczna

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Niebo – ziemi, niebu – ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru – płatkom śniegu 

 

(Krzysztof Dzikowski, Dzień Jeden w Roku)

 

Zapraszamy

 

uczniów ZDZ do udziału

w szkolnym konkursie

na najpiękniejszą kartkę świąteczną

 

 

Tematyka konkursu:

Tradycja polskich Świąt Bożego Narodzenia

Termin składania prac do 17  grudnia 2018 roku.

 

Alicja Teresa Rudziewicz

Regulamin szkolnego konkursu na najpiękniejszą kartkę związaną ze Świętem Bożego Narodzenia

 

 1. Cele konkursu:
  1. Kultywowanie tradycji polskiej Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.
  2. Propagowanie zwyczaju wysyłania kartek świątecznych z życzeniami.
  3. Rozbudzanie zainteresowań własną twórczością plastyczną i łączenie jej z umiejętnością zredagowania poprawnych i oryginalnych życzeń bożonarodzeniowych.
 2. Adresaci konkursu:

Uczniowie wszystkich klas liceum i technikum.

 1. Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu:
  1. Prace podpisane (imię, nazwisko, klasa) należy składać do członków komisji konkursowej: Beaty Sender, Alicji Rudziewicz do 17  grudnia.
  2. Kartka powinna nawiązywać do polskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia i zawierać oryginalne życzenia.
  3. Komisja konkursowa oceniać będzie:
 • estetykę wykonania,
 • oryginalność prac,
 • nawiązanie do polskiej tradycji świąt,
 • zgodność środków wyrazu z tematyką pracy.
 1. Ogłoszenie wyników:

Komisja konkursowa po obejrzeniu i ocenie prac w ciągu tygodnia ogłosi wyniki na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

 1. Nagrody:

Wykonawcy najpiękniejszych kartek (I, II, III miejsce) otrzymują nagrody rzeczowe oraz ocenę celującą z języka polskiego, zaś tym, których prace zakwalifikowano na IV i V miejscu, zostaną wpisane oceny bardzo dobre. VI i VII miejsce nagrodzimy oceną dobrą.

 

 

 Powodzenia!

Comments are closed.